Privatumo politika

Jūsų privatumas mums yra svarbus. UAB „Evokas“ politika yra gerbti jūsų privatumą, susijusį su bet kokia informacija, kurią galime rinkti iš jūsų mūsų svetainėje, https://evchargeplus.lt ir kitose mūsų valdomose svetainėse.

1. Informacija, kurią renkame

Įrašų duomenys

Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų serveriai gali automatiškai užregistruoti standartinius duomenis, kuriuos pateikia jūsų žiniatinklio naršyklė. Tai gali apimti jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir versiją, lankomus puslapius, apsilankymo laiką ir datą, kiekviename puslapyje praleistą laiką ir kitą informaciją.

Įrenginio duomenys

Mes taip pat galime rinkti duomenis apie įrenginį, kurį naudojate norėdami patekti į mūsų svetainę. Šie duomenys gali apimti įrenginio tipą, operacinę sistemą, unikalius įrenginio identifikatorius, įrenginio nustatymus ir geografinės vietos duomenis. Tai, ką mes renkame, gali priklausyti nuo atskirų jūsų įrenginio ir programinės įrangos nustatymų. Rekomenduojame patikrinti įrenginio gamintojo ar programinės įrangos tiekėjo politiką, kad sužinotumėte, kokią informaciją jie mums pateikia.

Asmeninė informacija

Mes galime paprašyti asmeninės informacijos, tokios kaip jūsų:

• Vardas
• El. paštas
• Telefono / mobiliojo telefono numeris
• Namų / Pašto adresas
• Darbo adresas
• Mokėjimo informacija

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Mes renkame ir apdorojame informaciją apie jus tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą.

Šie teisiniai pagrindai priklauso nuo jūsų naudojamų paslaugų ir jų naudojimo, tai reiškia, kad mes renkame ir naudojame jūsų informaciją tik tada, kai:

 • tai būtina norint įvykdyti sutartį, kurios šalimi esate jūs, arba imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį (pavyzdžiui, kai teikiame jūsų prašomą paslaugą);
 • tai tenkina teisėtą interesą (kurio nepaiso jūsų duomenų apsaugos interesai), pvz., Mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais, reklamuoti mūsų paslaugas bei ginti mūsų teises ir interesus;
 • jūs duodate mums sutikimą tai daryti tam tikru tikslu (pavyzdžiui, galite sutikti, kad mes jums atsiųstume mūsų naujienlaiškį); arba
 • mes turime tvarkyti jūsų duomenis, kad laikytumėmės teisinių įsipareigojimų.

Kai sutinkate, kad informacija apie jus būtų naudojama konkrečiam tikslui, turite teisę bet kada apsigalvoti (tačiau tai neturės įtakos jau įvykusiam apdorojimui).

Mes nesaugome asmeninės informacijos ilgiau nei būtina. Išsaugodami šią informaciją, apsaugosime ją komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimo ir vagystės, taip pat nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar modifikavimo. Be to, norime jus patikinti, kad joks elektroninio perdavimo ar saugojimo būdas nėra 100% saugus ir negali garantuoti visiško duomenų saugumo. Jei reikia, galime išsaugoti jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų arba norėdami apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

3. Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes galime rinkti, laikyti, naudoti ir atskleisti informaciją šiais tikslais, o asmeninė informacija nebus toliau tvarkoma tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiais tikslais:

 • kad galėtumėte pritaikyti ar keisti savo patirtį mūsų svetainėje;
 • kad galėtumėte pasiekti ir naudotis mūsų svetaine, susijusiomis programomis ir susijusiomis socialinės žiniasklaidos platformomis;
 • susisiekti ir bendrauti su jumis;
 • vidaus tvarkymo ir administraciniais tikslais;
 • analizei, rinkos tyrimams ir verslo plėtrai, įskaitant mūsų svetainės, susijusių programų ir susijusių socialinės žiniasklaidos platformų valdymą ir tobulinimą;
 • vykdyti akcijas ir (arba) pasiūlyti jums papildomų privalumų;
 • reklamai ir rinkodarai, įskaitant reklaminės informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas bei informacijos apie trečiąsias šalis siuntimą, kuri, mūsų manymu, gali jus dominti;
 • vykdyti savo teisinius įsipareigojimus ir išspręsti visus kilusius ginčus; ir
 • apsvarstyti jūsų darbo prašymą.

4. Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Mes galime atskleisti asmeninę informaciją šioms šalims:

 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kad jie galėtų teikti savo paslaugas, įskaitant (be apribojimų) IT paslaugų teikėjus, duomenų saugojimo, prieglobos ir serverių teikėjus, skelbimų tinklus, analizės, klaidų registravimo, skolų išieškotojus, priežiūros ar problemų sprendimo paslaugų teikėjus , rinkodaros ar reklamos teikėjus, profesionalius patarėjus ir mokėjimo sistemų operatorius;
 • mūsų darbuotojams, rangovams ir (arba) susijusiems subjektams;
 • bet kokio mūsų vykdomo konkurso rėmėjams ar propaguotojams;
 • kredito ataskaitas teikiančioms agentūroms, teismams, tribunolams ir reguliavimo institucijoms, jei jūs nesusimokate už prekes ar paslaugas, kurias jums suteikėme;
 • teismams, tribunolams, reguliavimo institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kaip reikalauja įstatymai, vykdydami bet kokius faktinius ar būsimus teisinius procesus arba norėdami nustatyti, įgyvendinti ar apginti mūsų teises;
 • trečiosioms šalims, įskaitant atstovus ar subrangovus, kurie mums padeda teikti informaciją, produktus, paslaugas ar tiesioginę rinkodarą; ir
 • trečiosioms šalims rinkti ir tvarkyti duomenis.

5. Tarptautinis asmeninės informacijos perdavimas

Mūsų renkama asmeninė informacija yra saugoma ir tvarkoma Lietuvoje arba ten, kur mes ar mūsų partneriai, filialai ir trečiųjų šalių teikėjai turi patalpas. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate ją atskleisti šioms užsienio trečiosioms šalis.

Mes užtikrinsime, kad bet koks asmeninės informacijos perdavimas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių į šalis, kurios nėra EEE, bus apsaugotas tinkamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant standartines Europos Komisijos patvirtintas duomenų apsaugos sąlygas arba naudojant privalomas įmonės taisykles ar kitas teisiškai pripažintas priemones.

Kai mes perduodame asmeninę informaciją iš ne EEE šalies į kitą šalį, jūs pripažįstate, kad trečiosioms šalims kitose jurisdikcijose gali būti netaikomi panašūs duomenų apsaugos įstatymai, kaip ir mūsų jurisdikcijoje. Egzistuoja rizika, jei kuri nors tokia trečioji šalis imasi kokių nors veiksmų ar praktikos, kuri prieštarautų mūsų jurisdikcijos duomenų privatumo įstatymams, ir tai gali reikšti, kad negalėsite kreiptis dėl žalos atlyginimo pagal mūsų jurisdikcijos privatumo įstatymus.

6. Jūsų teisės ir asmeninės informacijos kontrolė

Pasirinkimas ir sutikimas: Pateikdami mums asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad mes rinktume, laikytume, naudotume ir atskleistume jūsų asmeninę informaciją pagal šią privatumo politiką. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, turite užtikrinti tiek, kiek mums leidžia įstatymai, kad turite savo tėvų ar teisėtų globėjų leidimą pasiekti ir naudoti svetainę, o jie (jūsų tėvai ar globėjas) sutiko, kad jūs pateiktumėte mums savo asmeninę informaciją. Jūs neturite mums pateikti asmeninės informacijos, tačiau jei to neatliksite, tai gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine ar joje / per ją siūlomais produktais  (arba) paslaugomis.

Informacija iš trečiųjų šalių: jei mes gausime asmeninę informaciją apie jus iš trečiosios šalies, mes ją saugosime, kaip nustatyta šioje privatumo politikoje. Jei esate trečioji šalis, teikianti asmeninę informaciją apie ką nors kitą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite tokio asmens sutikimą pateikti mums asmeninę informaciją.

Apribojimas: galite pasirinkti apriboti savo asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą. Jei anksčiau sutikote, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada, pakeitę savo nuomonę, susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija. Jei paprašysite, kad mes apribotume jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, mes jums pranešime, kaip šis apribojimas veikia jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ar produktais ir paslaugomis.

Prieiga ir duomenų perkeliamumas: galite paprašyti išsamios informacijos apie asmeninę informaciją, kurią apie jus turime. Galite paprašyti mūsų saugomos asmeninės informacijos apie jus kopijos. Jei įmanoma, pateiksime šią informaciją CSV formatu arba kitu lengvai skaitomu kompiuteriniu formatu. Galite bet kada paprašyti, kad mes ištrintume asmeninę informaciją, kurią turime apie jus. Taip pat galite paprašyti, kad šią asmeninę informaciją perduotume kitai trečiajai šaliai.

Pataisymas: jei manote, kad bet kokia mūsų turima informacija apie jus yra netiksli, pasenusi, neišsami, neaktuali ar klaidinanti, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija. Imsimės pagrįstų veiksmų, kad ištaisytume bet kokią netikslią, neišsamią, klaidinančią ar pasenusią informaciją.

Pranešimas apie duomenų nutekėjimus: Laikysimės įstatymų, taikomų mums dėl bet kokio duomenų nutekėjimo.

Skundai: jei manote, kad pažeidėme atitinkamą duomenų apsaugos įstatymą, ir norite pateikti skundą, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija ir pateikite išsamią informaciją apie tariamą pažeidimą. Mes nedelsdami išnagrinėsime jūsų skundą ir atsakysime jums raštu, nurodydami tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių imsimės, kad išspręstume jūsų skundą. Taip pat turite teisę dėl skundo kreiptis į reguliavimo instituciją ar duomenų apsaugos instituciją.

Atšaukti prenumeratą: Norėdami atsisakyti el. pašto duomenų bazės prenumeratos arba atsisakyti komunikacijos (įskaitant rinkodaros komunikaciją), susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija arba atsisakykite naudodamiesi komunikacijoje numatytomis atsisakymo galimybėmis.

7. Slapukai

Mes naudojame „slapukus“ rinkdami informaciją apie jus ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Slapukas yra nedidelis duomenų rinkinys, kurį mūsų svetainė saugo jūsų kompiuteryje ir pasiekia kiekvieną kartą, kai lankotės, kad galėtume suprasti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Tai padeda mums pateikti turinį pagal jūsų nurodytas nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų slapukų politiką.

8. Verslo perdavimas

Jei mes ar mūsų turtas būtų įsigytas, arba, mažai tikėtinu atveju, jeigu uždarysime verslą ar bankrutuosime, duomenis mes įtrauksime į turtą, perduodamą bet kuriai mus įsigyjančiai šaliai. Jūs pripažįstate, kad tokie perdavimai gali įvykti ir kad bet kurios mus įsigijusios šalys gali toliau naudoti jūsų asmeninę informaciją pagal šią politiką.

9. Mūsų politikos ribos

Mūsų svetainėje gali būti nuorodos į išorines svetaines, kurių mes nevaldome. Atminkite, kad mes nekontroliuojame šių svetainių turinio ir politikos ir negalime prisiimti atsakomybės už atitinkamas jų privatumo praktikas.

10. Šios politikos pakeitimai

Savo nuožiūra galime pakeisti savo privatumo politiką, kad ji atspindėtų dabartines priimtinas praktikas. Imsimės pagrįstų veiksmų, kad vartotojai sužinotų apie pakeitimus per mūsų svetainę. Jūsų tolesnis naudojimasis šia svetaine po bet kokių šios politikos pakeitimų bus laikomas mūsų praktikos, susijusios su privatumu ir asmenine informacija, priėmimu.

Jei atliksime reikšmingą šios privatumo politikos pakeitimą, pavyzdžiui, pakeisime teisėtą pagrindą, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmeninę informaciją, paprašysime jūsų iš naujo sutikti su pakeista privatumo politika.

UAB Evokas Duomenų valdytoja
Eleanna Kokkinou
sales@evchargeplus.com

Ši politika įsigalioja nuo 2020 m. Vasario 18 d.

Updating…
 • Krepšelyje nėra produktų.